Team Members/Officers

S.NoNameDesignationMobile No.Charge FieldId No.Ref. No.
1 SANJAY GOSWAMI Loksabha President 8318491310 Loksabha Jaloun U.P.9205168285001SAG08071996 30APL2021MDP001101
2 WASIM HUSSAIN Loksabha President 7078971373 Loksabha BIJNOR U.P.2001342246701WMH01071995 28MAY2021BJR001121
3 SUNEEL KUMAR Loksabha President 8868820147 Loksabha NAGINA U.P.2001342224602SLK10031995 10JUL2021BJR001154
4 MOHD AKRAM Loksabha President 8382859834 Loksabha MORADABAD U.P.210591244001MDA01011995 28MAY2021MBD001116
5 RAJU YADAY Incharge 6396336162 Loksabha SAMBHAL U.P.3805836244301RUY03072000 10AUG2021SBL001168
6 VIKAS YADAV President 6396018229 Loksabha SAMBHAL U.P.3805923244302VSY29092007 17MAY2021SBL1112
7 ALVINA Loksabha President Female 7906812928 Loksabh MEERUT U.P.150121250001ALN23032001 10SPT2021001186
8 KISHOR SHARMA President 9058715013 Loksabh BULANDSHAHR U.P.1305732203001KRS02071994 10JUL2021BDS001144
9 AJAY KUMAR Vice-President 9761381239 Loksabha BULANDSHAHR U.P.1305732203001AYK02042000 17JUL2021BDR001168
10 RINKU SHARMA President 9412557475 Loksabha ALIGARH U.P.810571202001RUS20101996 28MAY2021AGH001118
11 VIPIN KUMAR President 9456447798 Loksabha MAINPURI U.P.84205263205001VNK19051984 17JUL2021MNR001169
12 VISHAL VERMA Loksabha Incharge 6395812056 Loksabha MAINPURI U.P.84205263205001VLV10071996 10STP2021001187
13 JITENDRA RAJPOOT Loksabha President 8439350288 Loksabha ETAH U.P.810744201JAR26031993 10AUG2021ETH001171
14 SALMAN Loksabha President 6394415314 Loksabha KHERI U.P.3105872272701SNK04041999 30APL2021MDP001104
15 GAURAV SINGH Loksabha President 9870153022 Loksabha DHAURAHRA U.P.3105872262701GVS13091990 28MRH2021MDP001094
16 UBAID ANSHARI Loksabha President 9455198680 Loksabha SITAPUR U.P.3405862261001UDA21012000 14SPT2021STP001191
17 YUNUSH KHAN Loksabha President 9621336066 Loksabha MISRIKH U.P.3005852241001YSK22071998 10AUG2021HRD001176
18 RANJAN KUMAR VISHKARMA Loksabha President 7497974147 Loksabha MOHANLALGANJ U.P.320522226001RKV07091992 30APL2021MDP001106
19 DABIR SIDDIQUI Loksabha President 9335222238 Loksabha LUCKNOW U.P.320522226001DRS14071979 01APL2021LKO001091
20 HARSHIT PANDEY Loksabha Vice-President 9125880719 Loksabha LUCKNOW U.P.320522226001HTP14072000 10JUL2021LKO001147